TRAAGELDAJA OÜ, y-tunnus 10426065, osoite: Viljandi mnt.17, 79201 Käru, Raplamaa (jäljempänä Kaupan hallinnoitsija) ja asiakas, joka tekee tilauksen Traageldaja OÜ:n hallinnoitavasta HTTP://WWW.SIKSAK.EE- verkkokaupasta sekä tunnistautuu syöttämällä tietojärjestelmään omat henkilötietonsa (jäljempänä Asiakas), ovat sopineet seuraavista ehdoista:

1. Yleiset määräykset


1.1. Sopijapuolet noudattavat keskinäisissä suhteissaan Viron tasavallan lainsäädäntöä ja muita säädöksiä sekä Käyttösopimuksessa sovittua.

1.2. Kaupan hallinnoitsijalla on oikeus tehdä muutoksia Verkkokaupassa tarjottaviin palveluihin milloin tahansa.

1.3. Kaupan hallinnoitsijalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti Käyttösopimuksen ehtoja, joista hän ei ole velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti sähköpostitse Asiakkaalle.

2. Tuotteet ja oston suorittaminen


2.1. Kaikkia kuvattuja tuotteita ei välttämättä ole aina varastossa.

2.2. Jos jokin tuote on loppunut varastosta ja tilattua tuotetta ei voida toimittaa, Verkkokaupan työntekijä ottaa Asiakkaaseen yhteyttä viimeistään 3 (kolmen) työpäivän kuluessa. Tällöin ehdotetaan uutta toimitusaikaa tai tuotteen vaihtamista toiseen hinnaltaan ja laadultaan samanarvoiseen tuotteeseen.  Jos Asiakas ei suostu uusiin ehtoihin, hän voi peruuttaa tilauksensa ja siitä maksettu summa palautetaan. 

2.3. Verkkokaupassa olevat tuoteselosteet eivät välttämättä ole tyhjentäviä ja ne voivat sisältää tahattomia virheitä.

2.4. Asiakas valitsee haluamansa tuotteet ja sitoutuu antamaan tilauksen täyttämistä varten vaaditut tiedot (sukunimi, etunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite, postinumero, maksutapa). 

2.5. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan oikeat tiedot, jotka ovat tarpeen tilauksen täyttämiseksi. Kaupan hallinnoitsija ei vastaa tilauksen täyttämättä jättämisestä ja sen mahdollisista seurauksista, mikäli se johtuu Asiakkaan esittämistä virheellisistä tiedoista.

3. Hinnat


3.1. Kaikki verkkokaupassa näkyvät perushinnat ovat euroina.

3.2. Kaupan hallinnoitsijalla on oikeus muuttaa verkkokaupassa näkyviä hintoja milloin tahansa.

3.3. Jos verkkokaupan hintoja on muutettu sen jälkeen, kun palvelun käyttäjä on maksanut tilauksensa, Kaupan hallinnoitsija sitoutuu toimittamaan kyseiset tuotteet Asiakkaalle tilaamishetkellä voimassa olleilla hinnoilla. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hintaeron hyvittämistä.

4. Toimitusaika ja toimitusehdot

4.1. Verkkokaupassa tehdyt tilaukset käsitellään samana päivänä ja ostajaan otetaan yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

4.2. Tuotteen taattu toimitusaika on 10 työpäivää, ellei muuta ole ilmoitettu tuotteen yhteydessä. Jos emme pysty toimittamaan tuotetta 10 päivän kuluessa, ilmoitamme siitä Asiakkaalle viipymättä. Tarvittaessa Asiakas voi peruuttaa tilauksensa ja rahat palautetaan Asiakkaalle.

4.3. Tuotteet toimitetaan tilauksessa ilmoitettuun toimitusosoitteeseen sovittuna aikana tuotteiden saatavuuden mukaisesti. Tuotteet luovutetaan vain ostajalle. Tuotteiden toimitus kolmansille osapuolille suoritetaan vain asiakkaan luvalla.

4.4. Asiakkaalla on oikeus valita seuraavien toimitustapojen välillä.

1. DPD:n kuriiripalvelu

2. SmartPost:n pakettiautomaatti.

5. Sopimuksen peruuttaminen ennen Kaupan hallinnoitsijan sopimuksenmukaisten velvoitteidensa täyttämistä


5.1. Jos Asiakas haluaa peruuttaa sopimuksen tilauksen tekemisen jälkeen ja ennen palveluntarjoajan sopimuksenmukaisten velvoitteidensa täyttämistä, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä Kaupan hallinnoitsijalle kirjallisesti mahdollisemman pian. Kirjallinen ilmoitus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@traageldaja.ee tai soitettava numeroon +372 51 50686. Sähköpostista tulee käydä ilmi perutettavan tilauksen numero ja Asiakkaan yhteystiedot (etunimi, sukunimi, tilauksen tekemisen päivä, puhelinnumero).

5.2. Jos perumisilmoitus tulee palveluntarjoajalle Kaupan hallinnoitsijan sopimuksenmukaisten velvoitteidensa täyttämisen jälkeen, sopimuksen peruttamiseen sovelletaan Käyttösopimuksen ”Palautusoikeus”- luvussa esitettyjä ehtoja.

5.3. Kaupan haltija palauttaa Asiakkaalle tilausta vastaavan rahasuorituksen viimeistään 30 päivän kuluessa perumisilmoituksen saamisesta.

5.4. Rahat palautetaan samalle pankkitilille, jolta maksu Kaupan hallinnoitsijalle tapahtui.

6. Palautusoikeus


6.1. Verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus.

6.2. Palautusoikeutta ei sovelleta tuotteisiin, joita on muokattu asiakkaan toiveiden mukaan.

6.3. Palautetun tuotteen tulee olla virheetön, kokonainen, alkuperäisessä pakkauksessa ja käyttämätön.

6.4. Palautuksen yhteydessä rahat palautetaan Asiakkaalle viimeistään 30 päivän kuluessa tuotteen palautuksesta.

6.5. Rahat palautetaan samalle pankkitilille, jolta maksu Kaupan hallinnoitsijalle tapahtui.

6.6. Palautukseen liittyvät 10 euroa ylittävät kuljetuskulut korvaa Traageldaja OÜ.

6.7. Mikäli palautuksen jälkeen ilmenee, ettei palautus ole Käyttösopimuksen ehtojen mukainen, rahoja ei palauteta.

7. Henkilötiedot ja niiden käyttäminen


7.1. Käyttäjä antaa Kaupan hallinnoitsijalle yksiselitteisen ja tietoisen suostumuksen henkilötietojensa käsittelemiseen.

7.2. Tilauksen toimittamisen yhteydessä palveluntarjoajan tietoonsa tulleet käyttäjän henkilötiedot syötetään asiakasrekisteriin ja niitä käytetään Asiakkaalle myyntipalveluiden tuottamiseen ja tuotteiden tarjoamiseen.

7.3. Henkilötietojen lähteenä on asiakassuhteen syntyminen Verkkokaupassa tehdyn tilauksen vahvistamisen seurauksena.

7.4. Rekisteriin merkittäviin henkilötietoihin kuuluvat Asiakkaan tilausta koskevat tiedot (etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, syntymävuosi, suku, toimitustapa, käytetty maksutapa, Verkkokaupan Käyttösopimukseen suostuminen, suostumus sähköpostiosoitteeseen myyntitarjousten lähettämiseen, vapaassa tekstikentässä annetut lisätiedot).

7.5. Henkilötiedot, jotka liittyvät tuotteiden välittämiseen Asiakkaalle, voidaan luovuttaa kuriiripalveluja tarjoavalle yritykselle.

7.6. Kaupan hallinnoitsija sitoutuu olemaan välittämättä järjestelmäänsä rekisteröityjä henkilötietoja kolmansille henkilöille.

7.7. Kaupan haltijahallinnoitsija varaa oikeuden luovuttaa käyttäjään liittyvät tiedot henkilölle, joka käsittelee tietoja laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi ja jolla on siihen laillinen oikeus, tai kun se on tarpeen Asiakkaan muun henkilön hengen kannalta olennaisten etujen suojelemiseksi. 

7.8. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevia henkilötietoja, tehdä niihin muutoksia tai poistaa ne rekisteristä.

7.9. Käyttäjä antaa Kaupan hallinnoitsijalle suostumuksensa lähettää tilauksen toimittamisen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistus.

7.10. Käyttäjä antaa Kaupan hallinnoitsijalle suostumuksensa lähettää tilauksen toimittamisen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen myyntitarjouksia vain sillä edellytyksellä, että Käyttäjä on tehnyt rastin myyntitarjousten vastaanottamiseen suostumuksen antamisen kenttään.

8. Käyttöehdot


8.1. Asiakas on velvollinen tutustumaan Käyttösopimuksessa oleviin ehtoihin.

8.2. Tilaaja vahvistaa tutustuneensa Käyttösopimuksen ehtoihin, ymmärtäneensä ne ja suostuvansa noudattamaan Käyttösopimuksessa säädettyjä ehtoja tekemällä tilauksen yhteydessä rastin asianmukaiseen ”Hyväksyn kaupan käyttöehdot ja sitoudun noudattamaan niitä ehdoitta”- kenttään.

9. Reklamaatioiden käsittely


9.1. Jos Tuotteessa ilmenee puutteita, kuluttajalla on oikeus toimittaa myyjälle reklamaatio kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituspäivästä. Reklamaatio on toimitettava viivyttelemättä kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa puutteen ilmenemisestä. Myöhemmässä vaiheessa ilmenneiden ongelmien käsittelyn helpottamiseksi kuluttajan tulee ehdottomasti säilyttää ostoasiakirjat (lasku, sopimus jne.), joista ilmenee, että tuote on ostettu Traageldaja OÜ:n verkkokaupasta. Myyntiä todistavan asiakirjan puuttuessa myyjä voi jättää ongelman käsittelemättä. 

9.2. Reklamaation voi toimittaa valmistus- ja materiaalivirheiden johdosta.

9.3. Reklamaation toimittamisen määräajan laskeminen alkaa tuotteen ostopäivästä.

9.4. Asiantuntijatutkimuksen suorittaa Traageldaja OÜ tai tuotteen valmistanut yritys tuotteessa tai palvelussa ilmenneen puutteen olemassaolon ja sen syntymisen syyn selvittämiseksi.

9.5. Riippumaton asiantuntijatutkimus – asiakkaan vaatimuksesta riippumattoman asiantuntijan suorittama maksullinen lisätutkimus, jos asiakas ei ole tyytyväinen Traageldaja OÜ:n suorittaman asiantuntijatutkimuksen tuloksiin.

9.6. Reklamaatio hylätään, jos Traageldaja OÜ osoittaa, että tuotteessa ilmenneet puutteet ovat syntyneet kuluttajan syystä.

9.7. Jos reklamaation aiheena olevan tuotteen valmistus on lopetettu, Traageldaja OÜ:llä on oikeus vaihtaa tuote asiakkaan suostumuksesta toiseen samanarvoiseen tuotteeseen. 


Jälgige meid ka Facebook’is: